Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.472.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Deadlines:
Published : 15-11-2022 12:29:00
Placing offers : 16-12-2022 09:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.55 2022-11-15 12:29:00 Proceeding
SWZ-472-2022.docx docx 130.98 2022-11-15 12:29:00 Proceeding
SWZ-472-2022.pdf pdf 752.35 2022-11-15 12:29:00 Proceeding
472-2022-JEDZ.zip zip 86.43 2022-11-15 12:29:00 Proceeding
472-2022-odpowiedzi na pytania.pdf pdf 313.17 2022-11-16 12:14:03 Public message
472-2022-odpowiedzi na pytania (2).pdf pdf 334.16 2022-11-24 12:32:50 Public message
472-2022 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 173.23 2022-12-16 11:08:45 Public message
472-2022 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.docx docx 21.88 2022-12-16 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-16 11:08 Piotr Molczyk Informacja z otwarcia ofert

472-2022 Informacja [...].pdf

2022-12-16 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

472-2022 Kwota przez [...].docx

2022-11-24 12:32 Piotr Molczyk PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

472-2022-odpowiedzi [...].pdf

2022-11-16 12:14 Piotr Molczyk PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

472-2022-odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 799