Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Krzysztof Wojtan
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Jastrzębski Zakład Komunalny
Deadlines:
Published : 15-11-2022 08:38:00
Placing offers : 24-11-2022 08:16:15
Offers opening : 22-11-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

                                                                                                    Jastrzębie-Zdrój, dn. 15.11.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Miasto Jastrzębie-Zdrój - Jastrzębski Zakład Komunalny, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul.Dworcowa 17D, tel. 032 4751495 zaprasza do złożenia oferty na:

1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

2) Wzór umowy - w załączniku

3) Zakres prac - załącznik nr 1

4) Plan sytuacyjny - załącznik nr 2

5) Formularz ofertowy

6) Załączniku do formularza ofertowego

6) Gwarancja na wykonane prace w Parku Zdrojowym - 24 miesiące

7) Termin płatności: przelew, 14 dni

8) Termin wykonania: 16 grudnia 2022 r.

9) Miejsce wykonania: Park Zdrojowy im. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

10) Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 12:00

11) Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym wraz z załącznikami, elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus.

12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy.doc doc 33 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
plan sytuacyjny zał nr 2.pdf pdf 803.21 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
wzór umowy.docx docx 23.07 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
zał 1 do umowy.odt odt 17.1 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
zał. do formularza ofertowego.odt odt 16.56 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
A-33.pdf pdf 286.58 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
decyzja konserwatora park.pdf pdf 2320.44 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
IS-01_PZT_kanalizacja_deszczowa.pdf pdf 1926.16 2022-11-15 08:38:00 Proceeding
Or-IV.0050.382.2022.pdf pdf 3217.7 2022-11-15 08:38:00 Proceeding

Announcements

2022-11-24 08:16 Krzysztof Wojtan Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie anulowane

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3316 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Gwarancja - 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 458