Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-69/22 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Deadlines:
Published : 14-11-2022 13:37:00
Placing offers : 12-12-2022 08:00:00
Offers opening : 12-12-2022 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz materiały opatrunkowe_na stronę.docx docx 153.33 2022-11-14 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xls xls 76 2022-11-14 13:37:00 Proceeding
espd-request(2).xml xml 146.83 2022-11-14 13:37:00 Proceeding
espd-request-3.pdf pdf 86.87 2022-11-14 13:37:00 Proceeding
2022-OJS218-627008-pl.pdf pdf 131.41 2022-11-14 13:37:00 Proceeding
Odpowiedzi ZP-69-22.doc doc 33 2022-12-06 13:37:40 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_po odpowiedziach.xls xls 76.5 2022-12-06 13:37:40 Public message
zestawienie złożonych ofert ZP-69-22 mat. opatrunkowe.doc doc 42 2022-12-12 09:20:17 Public message
Informacja o unieważnieniu Pakietu nr 3.pdf pdf 230.53 2023-01-05 16:03:11 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-69-22.pdf pdf 417.92 2023-01-05 16:03:11 Public message

Announcements

2023-01-05 16:03 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 3

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-12 09:20 Zamówienia Publiczne Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu ZP-69/22.

zestawienie złożonyc [...].doc

2022-12-12 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zabezpieczył kwotę 1 065 000,00 zł netto, tj. 1 150 200,00 zł brutto:
• Pakiet nr 1: 790 000,00 zł netto 853 200,00 zł brutto
• Pakiet nr 2: 210 000,00 zł netto 226 800,00 zł brutto
• Pakiet nr 3: 65 000,00 zł netto 70 200,00 zł brutto
2022-12-06 13:37 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ wraz ze zmodyfikowanym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Odpowiedzi ZP-69-22. [...].doc

Załącznik nr 2 do SW [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 805