Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-120/22 (PN-120/22) Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 13 części.

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-11-2022 10:29:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN_120_22 SWZ+umowa_komputery_13_części_podp.pdf pdf 552.34 2022-11-14 10:29:00 Proceeding
PN_120_22 załącznik nr 2, 4, 5 i 6_edytowalne.zip zip 114.69 2022-11-14 10:29:00 Proceeding
PN-120_22 załącznik nr 3 OPZ -13 części.xlsx xlsx 36.69 2022-11-14 10:29:00 Proceeding
ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 244.97 2022-11-14 10:29:00 Proceeding
Załącznik A - CPU Benchmarks z dn. 2022-10-13.pdf pdf 807.5 2022-11-16 08:19:45 Public message
Załącznik B - System Operacyjny.pdf pdf 95.66 2022-11-16 08:19:45 Public message
PN_120_22_odpowiedzi_na_pytania_podp.pdf pdf 244.34 2022-12-05 10:09:26 Public message
notice.pdf pdf 72.42 2022-12-05 10:09:26 Public message
PN_120_22_info z otwarcia.pdf pdf 155.33 2022-12-20 12:50:14 Public message
PN_120_22_unieważnienie cz_11_podp.pdf pdf 239.81 2022-12-28 13:14:21 Public message
PN_120_22_wybór_platforma_podp.pdf pdf 268.73 2023-01-12 13:59:28 Public message
PN_120_22_unieważnienie cz_7_podp.pdf pdf 442.49 2023-01-23 14:24:24 Public message
kwoty przeznaczone na realizację zamówienia.docx docx 15.54 2022-12-20 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-23 14:24 Dział Zamówień Publicznych Pn-120/22 unieważnienie cz.7

PN_120_22_unieważnie [...].pdf

2023-01-12 13:59 Dział Zamówień Publicznych informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PN_120_22_wybór_plat [...].pdf

2022-12-28 13:14 Dział Zamówień Publicznych PN-120/22 unieważnienie cz. 11

PN_120_22_unieważnie [...].pdf

2022-12-20 12:50 Dział Zamówień Publicznych PN-120/22 Informacja z otwarcia ofert

PN_120_22_info z otw [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia w załączniku

kwoty przeznaczone n [...].docx

2022-12-05 10:09 Dział Zamówień Publicznych PN-120/22 odpowiedzi na zapytania i zmiany SWZ i ogłoszenia

PN_120_22_odpowiedzi [...].pdf

notice.pdf

2022-11-16 08:19 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza brakujące załączniki A i B do SWZ

Załącznik A - CPU Be [...].pdf

Załącznik B - Syste [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 616