Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 145/2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na:zabezpieczeniu ściany tylnej i szczytowej oraz przemurowaniu i tynkowaniu komina budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza nr 13 w Brzezinach.

Deadlines:
Published : 10-11-2022 14:41:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 46 874 26 21 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

_________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA:

W zakresie pkt 1 wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys w oparciu o załączoną dokumentację (przedmiar) z jej weryfikacją w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

W zakresie pkt 2 wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiarów we własnym zakresie i sporządzić kosztorys (zestawienie robót) stanowiący podstawę ustalenia ceny ryczałtowej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzule informacyjne.pdf pdf 835.68 2022-11-10 14:41:00 Proceeding
Oświadczenie oferta umowa.pdf pdf 5139.78 2022-11-10 14:41:00 Proceeding
Wykaz robót.pdf pdf 277.42 2022-11-10 14:41:00 Proceeding
zał nr 3bPT rysunki.pdf pdf 1274.69 2022-11-10 14:41:00 Proceeding
zał nr 3c przedmiar.pdf pdf 2138.05 2022-11-10 14:41:00 Proceeding
załącznik nr 3aPT plus stwor.pdf pdf 18668.25 2022-11-10 14:41:00 Proceeding
Zaproszene do składania ofert.pdf pdf 909.24 2022-11-10 14:41:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie robót budowlanych polegających na: zabezpieczeniu ściany tylnej i szczytowej (ściana północna oraz przemurowaniu i tynkowaniu komina ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza nr 13 Wykonanie robót budowlanych polegających na: 1)zabezpieczeniu ściany tylnej i szczytowej (ściana północna i wschodnia), 2)przemurowaniu i tynkowaniu komina ponad dachem oficyny prawej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 10% - do 31 marca 2023 roku. (0)
3 Okres gwarancji 20% - 36 miesięcy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 219