Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OWO.272.9.2022 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

Magdalena Siewkowska
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią Department: Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
Deadlines:
Published : 09-11-2022 11:31:00
Placing offers : 23-11-2022 09:00:00
Offers opening : 23-11-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_usługi pocztowe.pdf pdf 139.25 2022-11-09 11:31:00 Proceeding
SWZ_usługi pocztowe.doc doc 204.5 2022-11-09 11:31:00 Proceeding
Zał. 1_Opis przedmiotu zamówienia_usługi pocztowe.pdf pdf 369.4 2022-11-09 11:31:00 Proceeding
Zał. 2_Formularz ofertowy.docm docm 40.24 2022-11-09 11:31:00 Proceeding
Zał. 3_Oświadczenie wykonawcy.docx docx 19.96 2022-11-09 11:31:00 Proceeding
Zał. 4_Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zam.docx docx 19.88 2022-11-09 11:31:00 Proceeding
Zał. 5_Projekt umowy_usługi pocztowe.pdf pdf 136.29 2022-11-09 11:31:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania_usługi pocztowe.docx docx 128.53 2022-11-16 11:27:58 Public message
Zał. 1 do pisma_projekt umowy po modyfikacji.pdf pdf 126.1 2022-11-16 11:27:58 Public message
Zał. 2 do pisma_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.65 2022-11-16 11:27:58 Public message
Zał. 3 do pisma_klauzula antykorupcyjna.docx docx 16.08 2022-11-16 11:27:58 Public message
Zmiana terminu_usługi pocztowe.docx docx 122.39 2022-11-17 07:44:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminu.pdf pdf 37.34 2022-11-17 07:44:18 Public message
Odpowiedź na pytanie_usługi pocztowe.docx docx 121.79 2022-11-18 08:11:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert_usługi pocztowe.docx docx 120.02 2022-11-23 10:40:02 Public message
Wybór_usługi pocztowe.docx docx 120.48 2022-11-28 10:31:55 Public message

Announcements

2022-11-28 10:31 Magdalena Siewkowska Informacja o wyborze oferty - do pobrania w załączeniu

Wybór_usługi pocztow [...].docx

2022-11-23 10:40 Magdalena Siewkowska Informacja z otwarcia ofert - do pobrania w załączeniu

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 436 900,00 zł brutto.
2022-11-18 08:11 Magdalena Siewkowska Odpowiedź na pytanie - do pobrania w załączeniu

Odpowiedź na pytanie [...].docx

2022-11-17 07:44 Magdalena Siewkowska Informacja o zmianie terminu składania ofert + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania w załączeniu

Zmiana terminu_usług [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-16 11:27 Magdalena Siewkowska Odpowiedzi na pytania + załączniki do pisma - do pobrania w załączeniu

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Zał. 1 do pisma_proj [...].pdf

Zał. 2 do pisma_ogło [...].pdf

Zał. 3 do pisma_klau [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 462