Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.25.2022 Budowa studni głębinowej w miejscowości Rąbień w gminie Aleksandrów Łódzki

Katarzyna Żabińska
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-11-2022 12:13:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.11.2022 r..pdf pdf 123.76 2022-11-08 12:13:00 Proceeding
SWZ Budowa studni głębinowej w Rąbieniu.docx docx 119.76 2022-11-08 12:13:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ.zip zip 105287.05 2022-11-08 12:13:00 Proceeding
Harmonogram załączony do pytania Wykonawcy.pdf pdf 171.43 2022-11-23 14:56:09 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 23.11.2022.docx docx 561.51 2022-11-23 14:56:09 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 23.11.2022.pdf pdf 42.57 2022-11-23 14:56:09 Public message
SWZ Budowa studni głębinowej w Rąbieniu - wersja po zmianach z dnia 23.11.2022.docx docx 119.8 2022-11-23 14:56:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 01.12.2022 r.doc doc 766 2022-12-01 12:04:13 Public message
Informacja o wyborze na stronę 14.12.2022.doc doc 438.5 2022-12-14 14:09:23 Public message

Announcements

2022-12-14 14:09 Katarzyna Żabińska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.12.2022 r.

Informacja o wyborze [...].doc

2022-12-01 12:04 Katarzyna Żabińska Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2022

Informacja z otwarci [...].doc

2022-12-01 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 250.000,00 zł.
2022-11-23 14:56 Katarzyna Żabińska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 23.11.2022 r.

Harmonogram załączon [...].pdf

Zmiana treści SWZ z [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ Budowa studni gł [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 458