Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FEZP.271.15.2022 Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu

Marta Błaszczyk
Gmina Kołaczkowo
Deadlines:
Published : 08-11-2022 10:34:00
Placing offers : 19-12-2022 14:32:09
Offers opening : 23-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dac169-4bf5-1aad-a3b8-940012144db2.pdf pdf 114.8 2022-11-08 10:34:00 Proceeding
Formularze edytowalne.docx docx 58.55 2022-11-08 10:34:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy 08112022 II TOM.pdf pdf 195.86 2022-11-08 10:34:00 Proceeding
SWZ 08112022.pdf pdf 257.6 2022-11-08 10:34:00 Proceeding
Tom III.7z 7z 6521.91 2022-11-08 10:34:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert 23112022.pdf pdf 626.24 2022-11-23 10:44:23 Public message
_informacja_o_wyborze_oferty_publikowana.pdf pdf 115.09 2022-12-02 14:20:25 Public message
unieważnienie postępowania Wszembórz. 19122022 docx.pdf pdf 150.65 2022-12-19 14:31:24 Public message

Announcements

2022-12-19 14:32 Marta Błaszczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Gmina Kołaczkowo, jako Zamawiający zawiadamia, że zostało unieważnione ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.
W oparciu o art. o art.260 ust.1 i ust.2 ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Kołaczkowo zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt. 7) w związku z art. 263 ustawy Pzp.
2022-12-19 14:31 Marta Błaszczyk Unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-12-02 14:20 Marta Błaszczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

_informacja_o_wyborz [...].pdf

2022-11-23 10:44 Marta Błaszczyk Zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-11-23 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje, że na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 200.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 531