Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-49/22 Zakup i dostawa infrastruktury: serwerowej,sieciowej,kopii zapasowej,archiwizacji danych oraz oprogramowania towarzyszącego wraz z instalacją,konfiguracją i pierwszym uruchomieniem dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach Projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Deadlines:
Published : 07-11-2022 12:44:00
Placing offers : 01-12-2022 11:30:00
Offers opening : 01-12-2022 11:40:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS214-613600-pl.pdf pdf 101.68 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
swz_serwery.pdf pdf 1029.52 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 93 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ OPZ.doc doc 609 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ espd-request.pdf pdf 86.96 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
espd-request.xml xml 146.95 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3a 3b do SWZ_oświadczenia dot. wykluczenia.doc doc 75 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 i 9 do SWZ_wykaz dostaw i grupa kapitałowa.doc doc 80 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ_zobowiązanie podmiotu.doc doc 70 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ_rodo.doc doc 68 2022-11-07 12:44:00 Proceeding
Odpowiedzi ZP-49-22.doc doc 38 2022-11-16 10:23:10 Public message
swz-serwery_po odpowiedziach.pdf pdf 1031.37 2022-11-16 10:23:10 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ OPZ_po odpowiedziach.doc doc 611 2022-11-16 10:23:10 Public message
Odpowiedzi ZP-49-22 część II.doc doc 33 2022-11-17 14:21:52 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ OPZ_po odpowiedziach część II.doc doc 610 2022-11-17 14:21:52 Public message
ENOTICES_n0055cb3 (external)-2022-180053-NF14-PL.pdf pdf 70.78 2022-11-18 11:25:59 Public message
SWZ po zmianie terminu.pdf pdf 1031.83 2022-11-18 11:25:59 Public message
2022-OJS224-645233-pl.pdf pdf 65.9 2022-11-21 09:08:44 Public message
ogłoszenie przesłane do Dz.U.UE.pdf pdf 71.25 2022-11-23 12:59:45 Public message
swz ZP 68-22 II zmiana terminu.pdf pdf 1033.64 2022-11-23 12:59:45 Public message
2022-OJS228-656141-pl.pdf pdf 66.6 2022-11-25 09:09:45 Public message
Zestawienie złożonych ofert ZP-49-22.doc doc 32.5 2022-12-01 13:52:42 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-49-22-sig.pdf pdf 351.54 2023-02-16 14:43:33 Public message
2023-OJS041-120057-pl.pdf pdf 93.77 2023-02-27 12:14:02 Public message

Announcements

2023-02-27 12:14 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

2023-OJS041-120057-p [...].pdf

2023-02-16 14:43 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-01 13:52 Zamówienia Publiczne Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu ZP-49/22.

Zestawienie złożonyc [...].doc

2022-12-01 11:30 Buyer message Na realizację zadania Zamawiający zabezpieczył kwotę 1 029 655,45 zł netto, tj. 1 266 476,20 zł brutto.
2022-11-25 09:09 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu otwarcia ofert, zmiana terminu związania ofertą).

2022-OJS228-656141-p [...].pdf

2022-11-23 12:59 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje informację o zmianie terminu składania ofert na 01.12.2022r., godz. 11:30 oraz terminu otwarcia ofert na 01.1.2022r., godz. 11:40. W załączeniu zmodyfikowana SWZ oraz przekazane do Dz.U.UE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie przesłane [...].pdf

swz ZP 68-22 II zmia [...].pdf

2022-11-21 09:08 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu otwarcia ofert, zmiana terminu związania ofertą).

2022-OJS224-645233-p [...].pdf

2022-11-18 11:25 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje informację o zmianie terminu składania ofert na 24.11.2022r., godz. 11:30 oraz terminu otwarcia ofert na 24.11.2022r., godz. 11:40.
W załączeniu zmodyfikowana SWZ oraz przekazane do Dz.U.UE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ENOTICES_n0055cb3 (e [...].pdf

SWZ po zmianie termi [...].pdf

2022-11-17 14:21 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje II część wyjaśnień do treści SWZ wraz ze zmodyfikowanym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedzi ZP-49-22 [...].doc

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

2022-11-16 10:23 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ wraz ze zmodyfikowaną Specyfikacją Warunków Zamówienia i Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedzi ZP-49-22. [...].doc

swz-serwery_po odpow [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 876