Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/74/2022 D/74/2022 - Zakup aparatury naukowo badawczej dla Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowe UO – cieplarki, suszarki, piece, wagi, termocykler PCR, aparat do elektroforezy.

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 04-11-2022 14:29:00
Placing offers : 18-11-2022 10:00:00
Offers opening : 18-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-74-2022 SWZ z załącznikami.zip zip 2229.48 2022-11-04 14:29:00 Proceeding
D-74-2022 - Pyt. i odp. + zm. SWZ + zm. zał. 1.6, 1.7 i 1.9 + zm. terminów - 10.11.2022.zip zip 921.65 2022-11-10 16:24:30 Public message
D-74-2022 - Pyt. i odp. 2 + zm. SWZ + zm. zał. 1.6, 1.7 i 1.9 + zm. terminów - 15.11.2022.zip zip 1578.85 2022-11-15 17:27:45 Public message
D-74-2022 - Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 298.7 2022-11-18 14:30:56 Public message
D-74-2022 - Unieważnienie - cz. 9.pdf pdf 469.74 2022-11-28 20:25:49 Public message
D-74-2022 - Wybór najk. oferty - cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.pdf pdf 345.97 2022-12-01 10:23:30 Public message

Announcements

2023-03-29 10:48 Zamówienia Publiczne UO Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania
Zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający informuje o wszczęciu kolejnego postępowania dot. zakupu aparatury niezbędnej do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie pn.: Zakup aparatury dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, m.in. w zakresie części:
- Wirówka z wyposażeniem (1 sztuka) dla Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego,
- Termocykler PCR (1 sztuka) dla Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego

Adres strony internetowej aktualnie prowadzonego postępowania (D/19/2023), na której udostępniano SWZ oraz Ogłoszenie o zamówieniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/746382

Iwona Kupiec
Biuro Zamówień Publicznych UO
2022-12-01 10:23 Zamówienia Publiczne UO D/74/2022 - Wybór najkorzystniejszej oferty - w części nr 1, w części nr 2, w części nr 3, w części nr 4, w części nr 5, w części nr 6, w części nr 7, w części nr 8 oraz w części nr 10.

D-74-2022 - Wybór na [...].pdf

2022-11-28 20:25 Zamówienia Publiczne UO D/74/2022 - Unieważnienie postępowania - w części nr 9.

D-74-2022 - Unieważn [...].pdf

2022-11-18 14:30 Zamówienia Publiczne UO D/74/2022 - Protokół z otwarcia ofert.

D-74-2022 - Protokół [...].pdf

2022-11-18 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: w części nr 1 kwotę 38 200,00 zł brutto; w części nr 2 kwotę 32 500,00 zł brutto; w części nr 3 kwotę 9 850,00 zł brutto; w części nr 4 kwotę 20 600,00 zł brutto; w części nr 5 kwotę 22 140,00 zł brutto; w części nr 6 kwotę 45 000,00 zł brutto; w części nr 7 kwotę 20 300,00 zł brutto; w części nr 8 kwotę 85 000,00 zł brutto; w części nr 9 kwotę 36 900,00 zł brutto; w części nr 10 kwotę 5 535,00 zł brutto.
2022-11-15 17:27 Zamówienia Publiczne UO D/74/2022 - Odpowiedzi na zapytania 2 - 15.11.2022 - oraz zmiana załącznika nr 1.1, nr 1.2., nr 1.4., nr 1.6., nr 1.8, nr 1 i nr 3 do SWZ. Udzielone odpowiedzi powodują zmianę terminów: składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą.

D-74-2022 - Pyt. i o [...].zip

2022-11-10 16:24 Zamówienia Publiczne UO D/74/2022 - Odpowiedzi na zapytania - 10.11.2022 - oraz zmiana załącznika nr 1.6, 1.7. i 1.9. do SWZ. Udzielone odpowiedzi powodują zmianę terminów: składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą.

D-74-2022 - Pyt. i o [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 912