Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DRG.271.29.2022 Usługa wykonania kopert firmowych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Marzena Kubera
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: DRG
Deadlines:
Published : 17-11-2022 11:24:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapraszam do złożenia oferty na:  


usługę wykonania kopert firmowych dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Treść zapytania oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach. 


Informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty w postaci elektronicznej wraz z załącznikami w postaci elektronicznej,

natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

* zadawania pytań Zamawiającemu,

* odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.


Oferty złożone po terminie lub złożone nie poprzez formularz na platformie zakupowej (za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej) nie będą brane pod uwagę.

Zapraszamy do złożenia oferty.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

lub pod nr tel. 44 732 77 70 lub 44 732 77 73.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym

od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 232.35 2022-11-17 11:24:00 Proceeding
ksiegaznaku2018.pdf pdf 20658.86 2022-11-17 11:24:00 Proceeding
WZÓR KOPERTY wg. ksiegi znaku z 2018 r..pdf pdf 67.01 2022-11-17 11:24:00 Proceeding
Skan koperty, która funkcjonuje w UM.pdf pdf 411.5 2022-11-17 11:24:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 97.15 2022-11-17 11:24:00 Criterion
Załącznik nr 1 do umowy.pdf pdf 71.21 2022-11-17 11:24:00 Criterion
Formularz oferty.pdf pdf 118.76 2022-11-17 11:24:00 Criterion
Formularz oferty.docx docx 28.76 2022-11-17 11:24:00 Criterion
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 96.72 2022-11-17 11:24:00 Criterion

Announcements

2022-11-21 07:34 Marzena Kubera Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Czy koperty z przodu powinny zawierać "okienko" ?
Odp. Zamawiającego:
Koperty firmowe mają być bez "okienka".

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa wykonania kopert firmowych Zgodnie z opisem w dołączonym "Zapytaniu ofertowym" oraz z zapisami w projekcie umowy 4000 pc. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1. Do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wzór koperty do akceptacji, 2. W terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym Zamawiający zaakceptuje wzór koperty, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Projekt umowy - Zapoznałam(-em) się i akceptuję projekt umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 1 do um [...].pdf

(0)
6 Formularz oferty - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (do Państwa dyspozycji załącznik w wersji PDF lub w wersji edytowalnej) Attachment required

Formularz oferty.pdf

Formularz oferty.doc [...].docx

(0)
7 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Proszę dołączyć scan do oferty Attachment required (0)
8 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Zapoznałam(-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, proszę potwierdzić, wpisując "TAK"

Informacja dotycząca [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 163