Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.105.2022 Remont nawierzchni boiska piłkarskiego przy Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim

Deadlines:
Published : 03-11-2022 12:36:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.76 2022-11-03 12:36:00 Proceeding
SWZ i załaczniki 14,6,7.doc doc 476.5 2022-11-03 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1A Wykaz elementów rozliczeniowych.docx docx 14.19 2022-11-03 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 72.72 2022-11-03 12:36:00 Proceeding
załącznik nr 8 Dokumentacja projketowa.7z 7z 1974.79 2022-11-03 12:36:00 Proceeding
Odpowiedzi i Zmiana SWZ nr 1.docx docx 34.45 2022-11-18 10:36:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.68 2022-11-18 10:36:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.105.2022.pdf pdf 205.49 2022-11-25 13:07:32 Public message

Announcements

2022-11-25 13:07 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert ZP.271.105.2022- w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 12:10 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn :
„Remont nawierzchni boiska piłkarskiego przy Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim” ZP.271.105.2022

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający – Gmina Grodzisk Mazowiecki – informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 217 503,18 zł brutto.

Grodzisk Mazowiecki, 25.11.2022r Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

2022-11-18 10:36 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania nr 1 i zmiana SWZ nr 1- w załączeniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- w załączeniu

Odpowiedzi i Zmiana [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 715