Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.23.2022.ZP Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 09-11-2022 11:35:00
Placing offers : 08-12-2022 09:00:00
Offers opening : 08-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.63 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
SWZ (przetarg nieograniczony).docx docx 129.17 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 97.5 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.doc doc 149 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 54.13 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 19.96 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.95 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.7z 7z 77.49 2022-11-09 11:35:00 Proceeding
Zapytanie nr 1 do SWZ wraz z odpowiedzią oraz zmianą SWZ .odt odt 15.06 2022-11-21 10:35:58 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 72.64 2022-11-21 10:35:58 Public message
Zmiana SWZ z dn. 01.12.2022r..odt odt 10.71 2022-12-01 11:26:23 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 15.75 2022-12-08 09:14:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 19.85 2022-12-08 10:12:49 Public message
Zawiadomienia o wyniku postępowania (Platforma).doc doc 51.5 2022-12-16 14:40:03 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 113.91 2023-01-13 09:47:10 Public message

Announcements

2023-01-13 09:47 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-16 14:40 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienia o wyni [...].doc

2022-12-08 10:12 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-12-08 09:14 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-12-01 11:26 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ z dn. 01.12.2022r.

Zmiana SWZ z dn. 01. [...].odt

2022-11-21 10:35 Zamówienia Publiczne Zapytanie nr 1 do SWZ wraz z odpowiedzią oraz zmianą SWZ

Zapytanie nr 1 do SW [...].odt

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709