Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.28.2022 Świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ”Za życiem”.

Roksana Mikułko-Nadolska
Urząd Miejski w Słupsku
Deadlines:
Published : 02-11-2022 11:53:00
Placing offers : 08-12-2022 10:00:00
Offers opening : 08-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
AT.ZP.271.28.2022.pdf pdf 197.63 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 85.69 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.88 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ - Projekt umowy ( cz.I-VI) z załącznikami.zip zip 68.76 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ (cz.I-VI).pdf pdf 124.09 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 78.01 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 -7 do SWZ i Załącznik nr 9-10 do SWZ .zip zip 158.28 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8a - 8f do SWZ - Wykaz osób dla części I-VI.zip zip 118.54 2022-11-02 11:53:00 Proceeding
Nowo obowiązujący załącznik nr 4 do SWZ- Projekt umowy (cz.I-VI)-08.11.2022.pdf pdf 126.47 2022-11-08 09:54:26 Public message
Nowy obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ - OPZ (cz.I-VI)-08.11.2022.pdf pdf 126.21 2022-11-08 09:54:26 Public message
Sprostowanie ogloszenian o zamowieniu -08.11.2022.pdf pdf 74.08 2022-11-08 09:54:26 Public message
Zmiana treści SWZ -08.11.2022.pdf pdf 199.63 2022-11-08 09:54:26 Public message
informacja z otwarcia ofert na stronę.pdf pdf 52.06 2022-12-08 14:49:03 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu części 2.pdf pdf 143.35 2022-12-15 09:26:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cześci 1,3,4,5,6.pdf pdf 107.1 2023-01-11 12:38:52 Public message

Announcements

2023-01-11 12:38 Paulina Kryszałowicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w dniu 11.01.2023

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-11 11:15 Paulina Kryszałowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-15 09:26 Roksana Mikułko-Nadolska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-08 14:49 Paulina Kryszałowicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-08 09:54 Paulina Kryszałowicz Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - 08.11.2022r.
Zmiana treści SWZ - 08.11.2022r.
Nowo obowiązujący Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (cz.I-VI) -08.11.2022r.
Nowo obowiązujący Załącznik Nr 4 do SWZ - Projekt umowy (cz.I-VI) - 08.11.2022r.

Nowo obowiązujący za [...].pdf

Nowy obowiązujący za [...].pdf

Sprostowanie oglosze [...].pdf

Zmiana treści SWZ -0 [...].pdf

2022-11-03 08:18 Zbigniew Chudko Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 936 000,00 zł brutto, w tym na:
- część nr 1 – Usługi logopedyczne: 252 000,00 zł brutto;
- część nr 2 – Usługi fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej: 72 000,00 zł brutto;
- część nr 3 – Usługi psychologiczne: 36 000,00 zł brutto;
- część nr 4 – Usługi integracji sensorycznej: 252 000,00 zł brutto;
- część nr 5 – Usługi pedagogiczne: 252 000,00 zł brutto;
- część nr 6 – Usługi terapii Biofeedback i Metoda Tomatisa: 72 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 911