Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ochrona fizyczna obiektów i mienia/ 2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 28-10-2022 12:56:00
Placing offers : 01-12-2022 12:00:00
Offers opening : 01-12-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 83.27 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
espd-request.xml xml 136.49 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 213.21 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 382.41 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.74 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Projekt umowy zadanie 1-7.pdf pdf 188.13 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Projekt umowy zadanie 8-9.pdf pdf 155.77 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.39 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.52 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 18.01 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.51 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.06 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.97 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 22.64 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 1 Julków.7z 7z 625.4 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 2 Ostrzeszów.7z 7z 703.66 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 3 Gotartów.7z 7z 656.45 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 4 Bełchatów.7z 7z 716.8 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 5 Dylów.7z 7z 1141.98 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 6 Wola Kruszyńska.7z 7z 668.82 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 7 Skierniewice.7z 7z 962.42 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 8 Teklinów.7z 7z 257.91 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Załączniki do umowy - zadanie nr 9 Siedziba Zarządu.7z 7z 290.05 2022-10-28 12:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania - zadania nr 1,3,4,5,8.pdf pdf 163.75 2023-06-19 11:05:34 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 2.pdf pdf 98.53 2023-06-19 11:05:34 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 6.pdf pdf 98.63 2023-06-19 11:05:34 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 7.pdf pdf 105.76 2023-06-19 11:05:34 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 9.pdf pdf 98.58 2023-06-19 11:05:34 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx.pdf pdf 72.35 2022-12-02 10:10:05 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma-sig-sig.pdf pdf 521.33 2023-01-20 14:38:04 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma-sig-sig.pdf pdf 520.7 2023-01-20 14:41:55 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma-sig-sig.pdf pdf 521.5 2023-01-20 14:47:12 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma-sig-sig.pdf pdf 519.73 2023-01-20 14:49:32 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma-sig-sig.pdf pdf 513.42 2023-01-20 14:51:31 Public message
Informacja o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 113.79 2023-04-24 15:04:32 Public message
Informacja o wyniku postępowania platforma.pdf pdf 42.29 2023-04-28 14:57:42 Public message
Informacja o wyniku postępowania platforma.pdf pdf 51.43 2023-04-28 14:58:53 Public message
Informacja o wyniku postępowania -Platforma.pdf pdf 53.37 2023-04-28 14:59:47 Public message

Announcements

2023-06-19 11:05 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-04-28 14:59 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania - zadanie 7.

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-04-28 14:58 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania - zadanie nr 6

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-04-28 14:57 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania - zadanie nr 2

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-04-24 15:04 Barbara Dąbrówka INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAD.9

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-01-20 14:51 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZADANIE NR 8

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-01-20 14:49 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZADANIE NR 5

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-01-20 14:47 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZADANIE NR 4

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-01-20 14:41 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZADANIE NR 3

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-01-20 14:38 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZADANIE NR 1

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-12-02 10:10 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-01 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 515 100,00 zł netto/ 1 863 573,00 zł brutto
Z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 279 000,00 zł netto/ 343 170,00 zł gross
Zadanie nr 2 - 176 000,00 zł netto/ 216 480,00 zł gross
Zadanie nr 3 - 279 000,00 zł netto/ 343 170,00 zł gross
Zadanie nr 4 - 156 000,00 zł netto/ 191 880,00 zł gross
Zadanie nr 5 - 279 000,00 zł netto/ 343 170,00 zł gross
Zadanie nr 6 - 140 000,00 zł netto/ 172 200,00 zł gross
Zadanie nr 7 - 198 000,00 zł netto/ 243 540,00 zł gross
Zadanie nr 8 - 6 300,00 zł netto/ 7 749,00 zł gross
Zadanie nr 9 - 1 800,00 zł netto/ 2 214,00 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1941