Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/2022 Wykonanie zadaszenia wraz ze ścianką osłonową w gospodarstwie „Tańczący Żuraw” w Jordanowie 62-200

Deadlines:
Published : 27-10-2022 18:39:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 110.26 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1279.69 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 966.43 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 STWIOR.pdf pdf 148.61 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Przedmiar robót - Jordanowo.pdf pdf 362.64 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt Umowy.pdf pdf 1242.05 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 19.02 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Formularz oferty.docx docx 28.38 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załączniknr 7 Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej.docx docx 16.64 2022-10-27 18:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.pdf pdf 966.46 2022-11-07 16:08:34 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt Umowy po zmianach.pdf pdf 1239.51 2022-11-07 16:08:39 Proceeding
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.doc doc 123 2022-11-07 16:14:31 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt Umowy po zmianach.pdf pdf 1239.51 2022-11-07 16:14:39 Proceeding
Odpowiedzi na pytania dot. SWZ.pdf pdf 802.93 2022-11-07 16:03:32 Public message
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.pdf pdf 966.46 2022-11-07 16:05:32 Public message
Załącznik nr 4 Projekt Umowy po zmianach.pdf pdf 1239.51 2022-11-07 16:05:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 890.53 2022-11-14 16:17:55 Public message
Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania- ogólna.pdf pdf 888.05 2022-11-14 16:23:20 Public message

Announcements

2022-11-14 16:23 Ela Justyna Karpowicz W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o odrzuce [...].pdf

2022-11-14 16:17 Ela Justyna Karpowicz W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 10:00 Buyer message 30064,00 zł brutto
2022-11-07 16:05 Ela Justyna Karpowicz W załączeniu: Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia i Załącznik nr 4 Projekt Umowy po zmianach

Załącznik nr 1 Opis [...].pdf

Załącznik nr 4 Proje [...].pdf

2022-11-07 16:03 Ela Justyna Karpowicz W załączeniu Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371