Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.271.14.2022 „Budowa i przebudowa ulic i dróg na terenie Gminy Kikół wraz z niezbędna infrastrukturą”

Andrzej Sobociński
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 28-10-2022 09:11:00
Placing offers : 14-11-2022 10:00:00
Offers opening : 14-11-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 686.51 2022-10-28 09:11:00 Proceeding
Załącznik do SWZ - PFU.zip zip 24507.5 2022-10-28 09:11:00 Proceeding
Załącznik do SWZ.zip zip 822.78 2022-10-28 09:11:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 239 2022-11-08 14:21:10 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 154.66 2022-11-14 14:50:57 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 147.74 2022-11-18 12:42:39 Public message

Announcements

2022-11-18 12:42 Magdalena Karaś-Sadowska Gmina Kikół na podstawie art. 255 ust 3 Pzp. unieważnia postępowanie.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-14 14:50 Magdalena Karaś-Sadowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-14 10:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 5 000 000
2022-11-08 14:21 Andrzej Sobociński odpowiedź na pytanie

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 498