Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 056/2022 Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2023 roku

Deadlines:
Published : 02-11-2022 13:39:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA!

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

UWAGA!
Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
056_2022 SWZ.7z 7z 269.37 2022-11-02 13:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu DUUE nr 2022-S 211-607906 z dn. 02.11.2022.pdf pdf 173.58 2022-11-02 13:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE 2022-S214-615346_07.11.2022.pdf pdf 67.86 2022-11-07 11:31:34 Public message
056_2022_ZMIANA Nr 1 SWZ_07.11.2022.docx docx 58.36 2022-11-07 11:31:34 Public message
zał 4 do SWZ_wzór Kosztorysu ofertowego-naprawy awaryjne_2023-ZMIANA 1 SWZ.xls xls 53.5 2022-11-07 11:31:34 Public message
056_2022 Informacje z otwarcia ofert_28.11.2022.pdf pdf 248.93 2022-11-28 13:33:24 Public message
056_2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_19.12.2022.pdf pdf 104.61 2022-12-19 12:24:59 Public message

Announcements

2022-12-19 12:24 Bogna Klimczewska Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. Szczegółowa treść w załączeniu.

056_2022 Informacja [...].pdf

2022-11-28 13:33 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert z dnia 28.11.2022 r.

056_2022 Informacje [...].pdf

2022-11-28 10:02 Małgorzata Czajkowska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 1.894 363,59 PLN.
2022-11-07 11:31 Bogna Klimczewska W dniu 07.11.2022 r., w załączonych plikach, Zamawiający przekazuje:
1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) w dniu 07.11.2022 r. pod nr 2021/S 214-615346, przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) w dniu 02.11.2022 r.;
2) ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ z nowym wzorem kosztorysu ofertowego.
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

056_2022_ZMIANA Nr 1 [...].docx

zał 4 do SWZ_wzór Ko [...].xls

2022-11-02 13:57 Bogna Klimczewska Zamawiający informuje, że w dniu 02.11.2022 r. przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu o charakterze porządkowym, mające na celu wskazanie właściwego miejsca w ogłoszeniu, w którym określono podmiotowe środki dowodowe (PŚD) na brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zmiana ta nie jest zimną istotną w rozumieniu art.90 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiana treści ogłoszenia nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga przedłużenie terminu składania ofert.
Zamawiający udostępni na stronie postępowania zmianę ogłoszenia po jego publikacji zmiany ogłoszenia w Dz.U.U.E. w dniu 07/11/2022 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 813