Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.73.2022 Budowa boisk do gier plażowych w ramach projektu pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 25-10-2022 12:26:00
Placing offers : 09-11-2022 09:00:00
Offers opening : 09-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja - PZT.pdf pdf 5883.3 2022-10-25 12:26:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 138.25 2022-10-25 12:26:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_PRZEDMIAR.pdf pdf 130.63 2022-10-25 12:26:00 Proceeding
PARK BOROWIACKI 2022_STWIOR.pdf pdf 11748.06 2022-10-25 12:26:00 Proceeding
SWZ.docx docx 443.03 2022-10-25 12:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2210.95 2022-10-25 12:26:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 3702.15 2022-10-25 12:26:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ.docx docx 416.27 2022-11-03 10:46:35 Public message
wyjasnienie_SWZ.pdf pdf 64.18 2022-11-03 10:46:35 Public message
wyjasnienie_SWZ_04.11.docx docx 416.08 2022-11-04 13:42:25 Public message
wyjaśnienie_SWZ-04.11.pdf pdf 55.77 2022-11-04 13:42:25 Public message
Informacja.docx docx 389.9 2022-11-10 07:23:29 Public message
informacja.pdf pdf 76.69 2022-11-10 07:23:29 Public message
unieważnienie.docx docx 410.03 2022-11-10 12:33:21 Public message
unieważnienie.pdf pdf 66.14 2022-11-10 12:33:21 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 63.79 2022-11-10 12:46:29 Public message

Announcements

2022-11-10 12:46 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-11-10 12:33 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - unieważnienie postępowania.

unieważnienie.docx

unieważnienie.pdf

2022-11-10 07:23 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja.docx

informacja.pdf

2022-11-09 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 80.000 zł
2022-11-04 13:42 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 04.01.2022 r.

wyjasnienie_SWZ_04.1 [...].docx

wyjaśnienie_SWZ-04.1 [...].pdf

2022-11-03 10:46 Wioletta Rostankowska W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ z dnia 03.11.2022 r.

wyjasnienie_SWZ.docx

wyjasnienie_SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444