Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DEE/2/DI/10/2022 Zakup energii elektrycznej dla Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w grupie taryfowej B21 oraz dla punktów poboru niskiego napięcia w grupach taryfowych : 3 punktów C11 i 1 punkt C12A wraz z odkupem części wyprodukowanej energii elektrycznej (wprowadzonej do sieci) i bilansowaniem wytworzonej energii elektrycznej dla Zakładu Master.

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 21-10-2022 12:19:00
Placing offers : 31-10-2022 10:00:00
Offers opening : 31-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.09 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
Oświadczenie Master-Odpady i Energia.pdf pdf 44.54 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1601.71 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od numeru 1 do 5.pdf pdf 302.95 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
3. Zalacznik nr 3 do SWZ _Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 62 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
3. Załacznik nr 4 do SWZ_Wykaz dostaw.doc doc 38.5 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty.docx docx 20.34 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 do SWZ_ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.63 2022-10-21 12:19:00 Proceeding
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.26 2022-10-31 14:29:03 Public message
9. Wybór Wykonawcy.pdf pdf 81.28 2022-11-21 09:24:54 Public message

Announcements

2022-11-21 09:24 Daria Palej W załączeniu informacja Zamawiającego dotycząca wyboru Wykonawcy.

9. Wybór Wykonawcy.p [...].pdf

2022-10-31 14:29 Daria Palej W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

3. Informacja z otwa [...].pdf

2022-10-31 10:01 Daria Palej Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 965 550,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513