Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZA-3/755/WM-KOPM/2022 Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniem

Katarzyna Kryńska
Politechnika Lubelska
Deadlines:
Published : 13-10-2022 15:01:00
Placing offers : 19-10-2022 12:00:00
Offers opening : 19-10-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 81 538 46 00  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 410.95 2022-10-13 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 384.36 2022-10-13 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu karta pamięci.docx docx 33.45 2022-10-13 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Wzór Umowy.pdf pdf 626.52 2022-10-13 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna.pdf pdf 437.13 2022-10-13 15:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 384.36 2022-10-13 15:01:00 Subject of the order
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu karta pamięci.docx docx 33.45 2022-10-13 15:01:00 Criterion
protokół wyboru oferty.pdf pdf 283.61 2022-10-21 12:41:22 Public message
ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.doc doc 53 2022-10-21 12:41:22 Public message

Announcements

2022-10-21 12:41 Katarzyna Kryńska Szanowni Państwo,

W załączeniu protokół wyboru oferty oraz ogłoszenie o udzielonym zamówieniu w postępowaniu na dostawę mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniem.

Pozdrawiam,
mgr Katarzyna Kryńska
Dział Zakupów
Politechniki Lubelskiej
(081) 538 46 00
k.krynska@pollub.pl

protokół wyboru ofer [...].pdf

ogłoszenie o udzielo [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniem Dostawa mieszarki krążnikowej laboratoryjnej z montażem, uruchomieniem i szkoleniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 - opi [...].pdf

1 set Politechnika Lubelska
Nadbystrzycka 38 D
20-618, Lublin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6210 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - Gwarancja na wszystkie elementy urządzeń będących przedmiotem postępowania, co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Proszę wpisać ilość gwarancji (0)
5 Szkolenie - Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w języku polskim w siedzibie Zamawiającego w wymiarze jednego dnia roboczego dla 10 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie (maks. do 15 dni od dnia dostarczenia urządzenia) potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić na załączonym pliku. Attachment required

Załącznik Nr 2 - Ośw [...].docx

(0)
(0)

The number of page views: 164