Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RPI.271.13.2022 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie

Radosław Chamera
Gmina Brudzew
Deadlines:
Published : 28-10-2022 19:23:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA.pdf pdf 960.14 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.34 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 419.01 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.docx docx 53.37 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - RCO.xlsx xlsx 37.86 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 43.64 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 42.77 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych.doc doc 64.5 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 5 – Wykaz osób.doc doc 70.5 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 311.5 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 7 PFU.rar rar 3353.58 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wzór umowy.docx docx 101.72 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 – Klauzula RODO.doc doc 55.5 2022-10-28 19:23:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania 09.11.2022..pdf pdf 176.41 2022-11-09 11:38:18 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.11.2022.pdf pdf 53.27 2022-11-10 20:42:29 Public message
Modyfikacja swz 10.11.2022.pdf pdf 162.5 2022-11-10 20:42:29 Public message
odp. na pytania 16.11.202.pdf pdf 110.84 2022-11-16 10:07:12 Public message
1 Budynek techniczny.pdf pdf 1596.79 2022-11-16 10:07:12 Public message
2 Budynek agregatu.pdf pdf 771.79 2022-11-16 10:07:12 Public message
3 Budynek agregatu2.pdf pdf 3042.09 2022-11-16 10:07:12 Public message
4 Pompownia osadu.pdf pdf 1842.7 2022-11-16 10:07:12 Public message
5 Projekt techniczny.pdf pdf 8076.59 2022-11-16 10:07:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 144.46 2022-11-26 17:44:18 Public message

Announcements

2022-11-26 17:44 Radosław Chamera Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 11 850 000,00 zł
2022-11-16 10:07 Radosław Chamera odpowiedzi na pytania 16.11.2022

odp. na pytania 16.1 [...].pdf

1 Budynek techniczny [...].pdf

2 Budynek agregatu.p [...].pdf

3 Budynek agregatu2. [...].pdf

4 Pompownia osadu.pd [...].pdf

5 Projekt techniczny [...].pdf

2022-11-10 20:42 Radosław Chamera modyfikacja swz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja swz 10.1 [...].pdf

2022-11-09 11:38 Radosław Chamera Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1235