Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OWO.272.8.2022 Modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala w Nakle nad Notecią przy ul. A. Mickiewicza 7

Magdalena Siewkowska
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią Department: Wydział Organizacji, Zamówień Publicznych i Kontroli
Deadlines:
Published : 13-10-2022 10:41:00
Placing offers : 28-10-2022 09:00:00
Offers opening : 28-10-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_ogrodzenie szpital.pdf pdf 152.75 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
SWZ_Ogrodzenie szpital.doc doc 254.5 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 1_Formularz ofertowy.docm docm 35.22 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 2_Oświadczenie wykonawcy.docx docx 20.57 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 3_Oświadczenie podmiotu trzeciego.docx docx 19.97 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 4_Wykaz robót.docx docx 20.05 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 5_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego.docx docx 21.96 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 6_Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zam.docx docx 19.92 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 7_Projekt umowy_ogrodzenie szpital.pdf pdf 212.82 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Zał. 8_Modernizacja ogrodzenia frontowego szpitala.zip zip 57961.31 2022-10-13 10:41:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_Ogrodzenie szpital.docx docx 120.39 2022-10-28 10:50:29 Public message
Unieważnienie_Ogrodzenie szpitala.docx docx 119.57 2022-11-14 07:15:29 Public message

Announcements

2022-11-14 07:15 Magdalena Siewkowska Informacja o unieważnieniu postępowania - do pobrania w załączeniu

Unieważnienie_Ogrodz [...].docx

2022-10-28 10:50 Magdalena Siewkowska Informacja z otwarcia ofert - do pobrania w załączeniu

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 280 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 532