Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.271.17.2022. UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 5 036 000,00 ZŁ

Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa
Gmina Sękowa
Deadlines:
Published : 19-10-2022 18:00:00
Placing offers : 18-11-2022 10:00:00
Offers opening : 18-11-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.21 2022-10-19 18:00:00 Proceeding
SWZ - Udzielenie i obsługa kredytu.pdf pdf 1871.16 2022-10-19 18:00:00 Proceeding
SWZ - Udzielenie i obsługa kredytu.docx docx 122.69 2022-10-19 18:00:00 Proceeding
zał. nr 1-7 do SWZ.7z 7z 116.72 2022-10-19 18:00:00 Proceeding
zał. nr 8 do SWZ.rar rar 4928.64 2022-10-19 18:00:00 Proceeding
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 75.8 2022-10-24 18:16:39 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ - z dnia 07.11.2022 r..pdf pdf 296.25 2022-11-07 10:02:01 Public message
II Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 68.11 2022-11-08 18:33:42 Public message
Zmiana treści SWZ - przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 251.93 2022-11-08 18:33:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 830.31 2022-11-21 18:41:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 219.72 2022-11-30 13:50:08 Public message

Announcements

2022-11-30 13:50 Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-21 18:41 Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 300 000,00 zł
2022-11-08 18:33 Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa II Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.
Zmiana treści SWZ - przedłużenie terminu składania ofert

II Sprostowanie do o [...].pdf

Zmiana treści SWZ - [...].pdf

2022-11-07 10:02 Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-10-24 18:16 Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Sprostowanie do ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1012