Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MK.2311.20.2022 Dostawa butów służbowych dla strażaków KM PSP w Łodzi

Deadlines:
Published : 10-10-2022 14:01:00
Placing offers : 14-10-2022 10:00:00
Offers opening : 14-10-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o zapytaniu ofertowym prowadzonym przez Komendę Miejską PSP w Łodzi na dostawę 200 par butów służbowych tekstylnych Haix Black Eagle Athletic 2.1 GTX - typ A.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.


Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki zapytania ofertowego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 398.82 2022-10-10 14:01:00 Subject of the order
6. Załącznik Nr 2 Projekt umowy.pdf pdf 244.47 2022-10-10 14:01:00 Criterion
5. Załącznik Nr 1 Wymagania minimalne - buty słuzbowe tekstylne.pdf pdf 1463.14 2022-10-10 14:01:00 Criterion
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 189.04 2022-10-19 15:26:38 Public message

Announcements

2022-10-19 15:26 Agnieszka Marczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-18 13:32 Agnieszka Marczak Zamawiający, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa butów służbowych dla strażaków KM PSP w Łodzi”, znak sprawy: MK.2311.20.2022, wpłynęły 3 oferty złożone przez następujących Wykonawców:

OFERTA NR 1
ARMYWORLD.PL WOJCIECH MIĄSKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA
ul. Kartuska 29, 83-340 Sierakowice
Cena oferty brutto: 115 005,00 zł

OFERTA NR 2
P.P.H.U. Krismark Krystyna Łopuszańska
ul. Granitowa 49, 05-500 Piaseczno
Cena oferty brutto: 107 748,00 zł

OFERTA NR 3
DEVA Poland Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn
Cena oferty brutto: 117 834,00 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Buty służbowe Buty służbowe tekstylne Haix Black Eagle Athletic 2.1 GTX - typ A. zgodne z a) normą PN-EN ISO 20347, b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1795), c) minimalnymi wymaganiami technicznymi dla obuwia służbowego tekstylnego, zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP.

4. Zapytanie ofertow [...].pdf

200 pair - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, po uprzednim odbiorze potwierdzonym pozytywnym protokołem odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia 15 grudnia 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, wymiany rozmiaru po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

6. Załącznik Nr 2 Pr [...].pdf

(0)
6 Minimalne wymagania techniczne: obuwie służbowe tekstylne - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

5. Załącznik Nr 1 Wy [...].pdf

(0)
7 Okres gwarancji - Proszę wpisać oferowany okres gwarancji. (minimum 24 miesiące) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296