Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-4/2022 Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina w okresie od 1 listopada 2022r do 31 marca 2023r

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 07-10-2022 11:27:00
Placing offers : 13-10-2022 08:00:00
Offers opening : 13-10-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 88.68 2022-10-07 11:27:00 Proceeding
Załączniki całość od 1 do 9- II.docx docx 145.48 2022-10-07 11:27:00 Proceeding
Zał 2 - Wykaz chodników, parkingów , miejsc wyznaczonych mechaniczne i ręczne 2022-2023.ods ods 54.22 2022-10-07 11:27:00 Proceeding
SZW ZP-4-2022.pdf pdf 8809.86 2022-10-07 11:27:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie 1.pdf pdf 222.57 2022-10-11 08:58:37 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy - po zmianie .docx docx 47.17 2022-10-11 08:58:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 361.62 2022-10-13 09:32:00 Public message
Informacja o wniesieniu odwołania do KIO.pdf pdf 342.13 2022-10-18 12:38:49 Public message
Odwołanie do KIO .pdf pdf 1952.4 2022-10-18 12:38:49 Public message
Uwzględnienie zarzutów z odwołania do KIO.pdf pdf 399.95 2022-10-21 10:11:09 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 345.71 2022-10-27 11:59:37 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania .pdf pdf 48.04 2022-10-27 12:37:51 Public message

Announcements

2022-10-27 12:37 Karolina Smolnicka Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-10-27 11:59 Karolina Smolnicka Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-4/2022

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-21 10:11 Karolina Smolnicka Informacja Zamawiającego o uwzględnieniu zarzutów z odwołania z dnia 18.10.2022r.

Uwzględnienie zarzut [...].pdf

2022-10-18 12:38 Karolina Smolnicka Informacja o wniesionym odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17.10.2022r.

Informacja o wniesie [...].pdf

Odwołanie do KIO .pd [...].pdf

2022-10-13 09:32 Karolina Smolnicka informacja z otwarcia ofert w postępowaniu znak ZP-4/2022 pn. „Zimowe utrzymanie chodników i wyznaczonych miejsc na terenie Miasta Będzina w okresie od 1 listopada 2022r do 31 marca 2023r.”.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-13 08:00 Buyer message Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył: 540 000,00 zł brutto
2022-10-11 08:58 Karolina Smolnicka Pytanie i odpowiedź Zamawiającego do SWZ - 1

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2648