Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Termomodernizacja stropodachu poprzez zastosowanie celulozy wdmuchiwanej metodą „in blow” we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 03-10-2022 15:57:00
Placing offers : 17-10-2022 12:00:00
Offers opening : 17-10-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 117.99 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
SWZ klimatyzacja pawilon A.docx docx 53.36 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy protokół konieczności.docx docx 18.21 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 24.05 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca.docx docx 23.01 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca.docx docx 22.17 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający.docx docx 22.48 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów.docx docx 20.22 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy.docx docx 22.73 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 48.89 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 41.58 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5a – Rysunek 1.pdf pdf 98.89 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5b – Rysunek 2.jpg jpg 65.73 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie podwykonawcy.docx docx 19.82 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Klauzula Informacyjna RODO.docx docx 18.65 2022-10-03 15:57:00 Proceeding
OTWARCIE OFERT II 11.22 II WARR.docx docx 14.78 2022-10-17 12:19:42 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY II 11.22 II WARR.docx docx 17.99 2022-10-28 13:13:40 Public message
INFROMACJA O KWOCIE II 11.22.docx docx 15.51 2022-10-17 12:00:00 Public message

Announcements

2022-10-28 13:13 Hanna Kiec-Gawroniak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2022-10-17 12:19 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące oferty (załącznik).

OTWARCIE OFERT II 11 [...].docx

2022-10-17 12:00 Buyer message Dzień dobry, Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje w załączniku o kwocie, którą zamierza przeznaczyć na zamówienie.

INFROMACJA O KWOCIE [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 303