Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/49/2022 Wykonanie renowacji kanału sanitarnego rękawem typu CIPP – rękaw długi w ul. Biskupickiej Kolektor KRĘPICA DN1000 L=212 mb.

Deadlines:
Published : 30-09-2022 12:39:00
Placing offers : 07-10-2022 09:00:00
Offers opening : 07-10-2022 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

wykonanie renowacji kanału sanitarnego rękawem typu CIPP – rękaw długi w n/w ulicy:

1.       ul. Biskupicka Kolektor KRĘPICA DN1000  L=212 mb. 


Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa - załącznik nr 2.doc doc 158.5 2022-09-30 12:39:00 Proceeding
D132 Regulamin Porządkowy PWiK (załącznik nr 3).docx docx 130.81 2022-09-30 12:39:00 Proceeding
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 26.54 2022-09-30 12:39:00 Proceeding
Mapa nr 5_ul. Biskupicka _Kolektor Krępica.pdf pdf 1526.1 2022-09-30 12:39:00 Proceeding
Raport renowacji kanału Kalisz 2022r - wzór.xlsx xlsx 11.1 2022-09-30 12:39:00 Proceeding
załączniki nr 4-10.docx docx 49.32 2022-09-30 12:39:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 36.54 2022-09-30 12:39:00 Proceeding
załączniki nr 4-10-po modyfikacji.docx docx 48.91 2022-10-05 13:57:47 Public message
Zapytanie Ofertowe-po modyfikacji.docx docx 37 2022-10-05 13:57:47 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 166.62 2022-10-07 12:35:28 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności.pdf pdf 444.42 2022-10-11 09:05:11 Public message

Announcements

2022-10-11 09:05 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-10-07 12:35 Magdalena Włodarek Zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-10-07 12:33 Magdalena Włodarek The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-07 08:47 Magdalena Włodarek Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtu.be/PAF4G_MeHMU
2022-10-05 13:57 Magdalena Włodarek W związku z wpłynięciem zapytania do postępowania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że warunek wiedzy i doświadczenia zawodowego zostanie uznany za spełniony gdy Oferent wykaże, że w przeciągu ostatnich 5 lat, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał prawidłowo minimum dwie roboty polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej o przekroju kołowym przy zastosowaniu rękawów z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV o długości min
1000mb każda i każda z tych robót obejmowała w swoim zakresie renowację min. 300mb kanału DN1000.
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie informujemy, że rozumienie Oferenta nie jest prawidłowe. Zapis w zapytaniu ofertowym/piśmie przewodnim jest jasno określony:
,,Warunek wiedzy i doświadczenia zawodowego zostanie uznany za spełniony gdy Oferent wykaże, że w przeciągu ostatnich 3 lat, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał prawidłowo minimum dwie roboty polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej o przekroju kołowym przy zastosowaniu rękawów z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV o długości min
1000mb każda i każda z tych robót obejmowała w swoim zakresie renowację min. 300mb kanału DN1000”.
Po analizie warunków wiedzy i doświadczenia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu, informuje, że zmienia zapis na:
,,Wykaz ważniejszych prac zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat.
Warunek wiedzy i doświadczenia zawodowego zostanie uznany za spełniony gdy Oferent wykaże, że w przeciągu ostatnich 5 lat, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał prawidłowo minimum dwie roboty polegające na renowacji kanalizacji sanitarnej o przekroju kołowym przy zastosowaniu rękawów z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV o długości min
1000mb każda i każda z tych robót obejmowała w swoim zakresie renowację min. 300mb kanału DN1000".
Z poważaniem
Magdalena Włodarek


załączniki nr 4-10-p [...].docx

Zapytanie Ofertowe-p [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie renowacji kanału sanitarnego rękawem typu CIPP – rękaw długi ul. Biskupicka Kolektor KRĘPICA DN1000 L=212 mb 1 building work Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu
Nowy Świat 2a
62-800, Kalisz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2930 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia prac - należy uzgodnić z Koordynatorem PWIK Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu (jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy). Termin zakończenia i rozliczenia zadania: 18.11.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Gwarancja - min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 359