Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.261.6.2022 Sukcesywna dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o.

Deadlines:
Published : 28-10-2022 13:56:00
Placing offers : 29-11-2022 09:00:00
Offers opening : 29-11-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.97 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
SWZ paliwo.pdf pdf 646.87 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 37.51 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (1).doc doc 185 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
espd-request.xml xml 124.39 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenia _wykonawcy_dot._ustawy_i_rozporzadzenia_sankcyjnych.docx docx 68.86 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
załącznik nr 4 umowa zad. 1.pdf pdf 193.6 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
załącznik nr 4 umowa zad. 2.pdf pdf 191.28 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 64.36 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczace przynleżnośći lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 62.6 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 63.48 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Oświadczenie własne Wykonawcy , że dysponuje 1 pojazdem dostawczym autocysterną.docx docx 21.33 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
załacznik nr 10 oświdczenie podmiotu udostępniającego zasoby dot. przesłanek wykluczenia Ukraina.docx docx 67.4 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Zalącznik nr 11.docx docx 66.42 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Zalącznik nr 9 oświadczenie własne wykonawcy o posiadaniu stacji.docx docx 21.98 2022-10-28 13:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.64 2022-11-29 11:43:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zad. 2.pdf pdf 191.71 2022-12-13 14:02:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.rtf rtf 209.96 2022-12-15 09:57:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty zad. 1 (1) (1).pdf pdf 311.68 2022-12-22 22:47:03 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 137.8 2023-01-11 09:43:06 Public message

Announcements

2023-01-11 09:43 Weronika Krzyżkowska W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-22 22:47 Joanna Kempczyńska W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-15 09:57 Weronika Krzyżkowska w załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych dotyczących Zadania 1

Informacja z otwarci [...].rtf

2022-12-13 14:02 Joanna Kempczyńska W załączeniu Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zad 2

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-29 11:43 Joanna Kempczyńska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-29 09:00 Buyer message Kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 295 142,86 zł
Zadanie 1- 2 139 416,82 zł
Zadanie 2- 155 726,05 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 815