Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00365696/01 SR.272.d.34.2022.RG Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, na rok 2023.

Deadlines:
Published : 27-09-2022 12:12:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.9 2022-09-27 12:12:00 Proceeding
2. SWZ Tablice rej-sig.pdf pdf 636.29 2022-09-27 12:12:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 Wykaz dostaw.docx docx 46.37 2022-09-27 12:12:00 Proceeding
3a. Zaktualizowany Formularz ofertowy + Oświadczenia.docx docx 61.43 2022-10-04 13:05:12 Proceeding
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.29 2022-10-04 13:14:13 Proceeding
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.29 2022-10-04 13:13:21 Public message
3a. Zaktualizowany Formularz ofertowy + Oświadczenia.docx docx 61.28 2022-10-04 13:13:51 Public message
2a. Zmiana SIWZ nr 1-sig.pdf pdf 301.32 2022-10-04 13:46:43 Public message
5. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 296.84 2022-10-11 14:41:21 Public message
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 289.65 2022-10-14 13:02:25 Public message
7. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.94 2022-10-20 14:53:21 Public message

Announcements

2022-10-20 14:53 Roman Gaza 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania

7. Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-10-14 13:02 Roman Gaza 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig

6. Informacja o wybo [...].pdf

2022-10-11 14:41 Roman Gaza 5. Informacje z otwarcia ofert-sig

5. Informacje z otwa [...].pdf

2022-10-11 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 122.231,25 zł.
2022-10-04 13:46 Roman Gaza 2a. Zmiana SIWZ nr 1-sig

2a. Zmiana SIWZ nr 1 [...].pdf

2022-10-04 13:13 Roman Gaza 3a. Zaktualizowany Formularz ofertowy + Oświadczenia

3a. Zaktualizowany [...].docx

2022-10-04 13:13 Roman Gaza 1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1a. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371