Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.65.2022 "Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk” z podziałem na części.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 23-09-2022 10:19:00
Placing offers : 10-10-2022 09:00:00
Offers opening : 10-10-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 125617.41 2022-09-23 10:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 260.18 2022-09-23 10:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2282.79 2022-09-23 10:19:00 Proceeding
WZ.271.65.2022 SWZ.doc doc 1047.5 2022-09-23 10:19:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 6857.42 2022-09-23 10:19:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 250.54 2022-10-11 15:01:11 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA ROBOTY BUDOWLANE .docx docx 697.12 2022-10-11 15:01:11 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 709.88 2022-10-21 13:52:29 Public message
WZ.271.65.2022 INOFRMACJA O WYBORZE_PLATFORMA.pdf pdf 369.59 2022-10-21 13:52:29 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 691.77 2022-10-27 11:34:48 Public message
WZ.271.65.2022 WYBÓR_CZ.I_PLATFORMA.pdf pdf 105.36 2022-10-27 11:34:48 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 235.78 2022-11-09 21:28:18 Public message

Announcements

2022-11-09 21:28 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-10-27 11:34 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I: „Budowa oświetlenia w ul. Floriana Ceynowy w Czersku”.

wybór.oferty — platf [...].docx

WZ.271.65.2022 WYBÓR [...].pdf

2022-10-21 13:52 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór.oferty — platf [...].docx

WZ.271.65.2022 INOFR [...].pdf

2022-10-11 15:01 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-10-10 09:00 Buyer message CZĘŚĆ I: „Budowa oświetlenia w ul. Floriana Ceynowy w Czersku”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 tys.

CZĘŚĆ II: „Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II w Czersku”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 26 tys.

CZĘŚĆ III: „Budowa oświetlenia w ul. Kaszubskiej w Czersku”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 tys.

CZĘŚĆ IV: „Budowa oświetlenia w ul. Towarowej w Czersku”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 tys.

CZĘŚĆ V: „Budowa oświetlenia w Dużej Kloni”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 tys.

CZĘŚĆ VI: „Budowa oświetlenia w ul. Wyb. Kaliska w Rytlu”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18,6 tys.

CZĘŚĆ VII: „Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Wojtalu”.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 22 tys.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 634