Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.64.2022-TP Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w celu wykonania nowych gabinetów w poradni chirurgii onkologicznej oraz rozbudowa pracowni mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”

Deadlines:
Published : 22-09-2022 15:11:00
Placing offers : 10-10-2022 12:00:00
Offers opening : 10-10-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.48 2022-09-22 15:11:00 Proceeding
Dok.podpisane.7z 7z 4138.14 2022-09-22 15:11:00 Proceeding
Projekt budowlany i przedmiar robót.zip zip 46583.66 2022-09-22 15:11:00 Proceeding
Projekt budowlany i przedmiar robót.zip.xades xades 4.63 2022-09-22 15:11:00 Proceeding
Zał od 3 do 10 edytowalne.7z 7z 61.63 2022-09-22 15:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.82 2022-09-26 12:07:22 Public message
SWZ.pdf pdf 493.56 2022-09-26 12:07:22 Public message
Wyjaśnienia 03.10.2022.pdf pdf 531.23 2022-10-03 11:46:12 Public message
Wyjaśnienia I 04.10.2022.pdf pdf 668.28 2022-10-04 15:48:06 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 712.37 2022-10-10 15:00:50 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 658.13 2022-10-20 15:00:35 Public message

Announcements

2022-10-20 15:00 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-10-10 15:00 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-10 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 595 592,87zł gross z podziałem na 2 zadania
Zadanie 1 - 1 254 442,90 zł brutto
Zadanie 2 - 1 341 149,97 zł brutto
2022-10-04 15:48 Beata Kopeć Wyjaśnienia

Wyjaśnienia I 04.10. [...].pdf

2022-10-03 11:46 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia 03.10.20 [...].pdf

2022-09-26 12:07 Beata Kopeć Zamawiający w związku ze zmianą" Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia" dokonuje następującej zmiany:
Termin składania ofert: z 07.10.2022 r. godz. 12:00 na 10.10.2022 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert : z 07.10.2022 r. godz. 12:05 na 10.10.2022 r. godz. 12:05
Termin związania wykonawcy z ofertą upływa w dniu: z 05.11.2022 r. na 08.11.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 940