Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.21.2022.Z.CH „Zakup programu komputerowego (program) i licencji naboru do przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, powiązanego z systemem całorocznej ewidencji dzieci/uczniów a także z jednolitą bazą danych na terenie danej JST”

Deadlines:
Published : 21-09-2022 11:10:00
Placing offers : 10-10-2022 10:00:00
Offers opening : 10-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00357321 01.pdf pdf 125.48 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 149.16 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 84.76 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 61.87 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.pdf pdf 64.92 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.pdf pdf 147.22 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału.pdf pdf 67.04 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy oraz załączni nr 2 do projektu umowy.zip zip 116.65 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 34.63 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz dostaw.pdf pdf 51.13 2022-09-21 11:10:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 61.4 2022-09-26 13:17:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.16 2022-09-26 13:19:03 Public message
Zmiana treści SWZ 3.10.2022.pdf pdf 185.38 2022-10-03 15:23:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.10.22.pdf pdf 40.94 2022-10-03 15:23:53 Public message
Nowo obowiązujący Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ 6.10.22.pdf pdf 87.82 2022-10-06 13:31:06 Public message
Nowo obowiązujący Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy 6.10.22.pdf pdf 85.8 2022-10-06 13:31:06 Public message
Nowo obowiązujący Załącznik nr 7 do SWZ- umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 6.10.22.pdf pdf 44.79 2022-10-06 13:31:06 Public message
Wyjaśnienie i zmiana SWZ- nabór do przedszkkoli.pdf pdf 155.01 2022-10-06 13:31:06 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-10.10.2022.pdf pdf 161.54 2022-10-10 11:21:19 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 47.45 2022-10-18 10:55:47 Public message

Announcements

2022-10-18 10:55 Zbigniew Chudko INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-10-10 11:21 Roksana Mikułko-Nadolska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 10.10.2022 R.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-10-06 13:31 Roksana Mikułko-Nadolska WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ- 6.10.2022

Nowo obowiązujący Za [...].pdf

Nowo obowiązujący Za [...].pdf

Nowo obowiązujący Za [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2022-10-03 15:23 Roksana Mikułko-Nadolska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmiana treści SWZ 03.10.2022 r.

Zmiana treści SWZ 3. [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-26 13:19 Zbigniew Chudko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.09.2022

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-26 13:17 Zbigniew Chudko Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-09-22 11:08 Zbigniew Chudko Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 24 900,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642