Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Nagłośnienie sali rozpraw nr 111 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

Katarzyna Kowalewska
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 21-09-2022 07:51:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Nagłośnienie sali rozpraw nr 111 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie koncepcji i montaż systemu nagłośnienia sali rozpraw nr 111 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

Zestaw nagłaśniający składający się z następujących komponentów:

·         wzmacniacza miksującego lub wzmacniacza i miksera

·         kolumn głośnikowych (min. 2 szt.)

·         mikrofonów pulpitowych (4 szt.)

·         niezbędnego do działania systemu okablowania

 

Sala rozpraw ma powierzchnię 65 m2 oraz kubaturę 260 m3.

Sala posiada przepusty w podłodze, które można wykorzystać w celu przeprowadzenia okablowania.

Sala jest objęta nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, zatem wykluczona jest ingerencja w podłogę i ściany (kucie, wiercenie itp.)

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty (brak dokonania wizji będzie skutkował odrzuceniem oferty) na którą należy umówić się pod nr telefonu:
52 32-53-185.

Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że sąd nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy, dodatkowych materiałów itp.

Gwarancja na dostarczony system nagłośnienia min. 24 m-ce.

 

Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 21 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez sądy prawidłowo wystawionej faktury.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 32-53-185 lub 285 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie systemu nagłośnienia Nagłośnienie sali rozpraw nr 111 w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2. 1 service Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 2
85-12, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1 listopada 2022 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wizja lokalna - Potwierdzenie wzięcia udziału w wizji lokalnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 325