Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-30/22 ,,Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz dostawą i montażem dźwigów osobowych w przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul Grabiszyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej””

Deadlines:
Published : 19-09-2022 11:07:00
Placing offers : 28-09-2022 10:30:00
Offers opening : 28-09-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.pdf pdf 124.38 2022-09-19 11:07:00 Proceeding
SWZ.doc doc 578.5 2022-09-19 11:07:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 184.88 2022-09-19 11:07:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.docx docx 25.75 2022-09-26 14:01:48 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 14.22 2022-09-28 10:30:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 41 2022-09-28 11:26:51 Public message
wyniki na stronę.doc doc 87 2022-11-08 12:47:40 Public message
wyniki na stronę.pdf pdf 410.1 2022-11-08 12:47:41 Public message

Announcements

2022-11-08 12:47 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 08.11.2022r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyniki na stronę.doc

wyniki na stronę.pdf

2022-09-28 11:26 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 28.09.2022r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.09.2022r.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-09-28 10:30 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 28.09.2022r.

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-09-26 14:01 Piotr Adamaszek Wrocław, dnia 26.09.2022r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia SWZ.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 312