Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wraz z dzierżawą pojemników) z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica

Ewelina Szczerba
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 16-09-2022 14:41:00
Placing offers : 27-09-2022 14:39:00
Offers opening : 27-09-2022 14:44:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Przedmiotem zapytania jest usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wraz z dzierżawą pojemników) z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica

Rodzaje odbieranych odpadów:

1) odpady zmieszane

2) metale i tworzywa sztuczne

3) papier

4) szkło

5) bio

Bardzo proszę o wypełnienie załączonych do zapytania ofertowego tabeli Z1 i Z2 oraz oświadczenia.

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty w wartości brutto.

Umowa zawarta będzie od dnia 03.11.2022 r.

Umowa do wglądu.

Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  potrzebne do prowadzenia działalności zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. Wykonawca jest zobowiązany prze cały okres obowiązywania umowy do posiadania aktualnego zezwolenia (decyzji) właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12. 2012 r. oraz Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie.docx docx 22.67 2022-09-16 14:41:00 Proceeding
Umowa - odbiór, wywóz i zag. odpadów z KPP w Oleśnicy - projekt.pdf pdf 195.08 2022-09-16 14:41:00 Proceeding
Z1 do zapytania ofertowego.docx docx 18.37 2022-09-16 14:41:00 Proceeding
Z2 do zapytania ofertowego.docx docx 17.66 2022-09-16 14:41:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wraz z dzierżawą pojemników) z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wraz z dzierżawą pojemników) z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, ul. Hallera 3, 56-400 Oleśnica 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wg załącznika do umowy/harmonogramu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 194