Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Latarka ręczna Mactronic Black Eye o dużej mocy 1000 lm z akcesoriami

Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Wydział Gospodarki Materiałowo- Technicznej
Deadlines:
Published : 15-09-2022 13:40:00
Placing offers : 19-09-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności oferty minimum 60 dni
3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt dostawy / transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
4.
 Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach leżą po stronie Wykonawcy.
5. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez Zamawiającego adres.
6. Składanie ofert odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11. Towar kupowany jest dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.
12. Kryterium oceny najniższa cena (w sytuacji złożenia dwóch jednakowych ofert cenowych będzie brany pod uwagę termin realizacji zamówienia).
13. Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.
14. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia z Wykonawcą umowy w sytuacji wynikającej z wewnętrznych przepisów Zamawiającego.
15.
 Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 

Uwaga!!

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania załączników zawartych w przedmiotowym postępowaniu (Formularz ofertowy, klauzula RODO)

W razie pytań proszę o kontakt:
Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Tel. 47 841 32 55 lub 693 997 221, w  godz.8:30 do 15:30
agnieszka.strzechowska-vel-strzeszewska@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - latarki Mactronic Black Eye 1000 lm z akcesoriami dla V Kompani OPP.docx docx 24.23 2022-09-15 13:40:00 Subject of the order
SWZ Punkt 28 Klauzula informacyjna RODO.docx docx 19.55 2022-09-15 13:40:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Latarka ręczna Mactronic Black Eye o dużej mocy 1000 lm z akcesoriami - zgodnie z załączonym formularzem ofertowym 1. Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załącznikach: a. formularz ofertowy, b. informacja o danych osobowych 2. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej. 3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki: formularz ofertowy, informacje o ochronie danych osobowych. Wyżej wymienione załączniki muszą być podpisane przez osobę do tego uprawnioną. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia z Wykonawcą umowy w sytuacji wynikającej z wewnętrznych przepisów Zamawiającego.

Załącznik nr 1 - for [...].docx

70 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (III)
ul. Stokowska 21/25
92-104, Łódź
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty (koszty dostawy) - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Polityka RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując „Akceptuję”.

SWZ Punkt 28 Klauzul [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 174