Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO - 24/2022 Wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości

Agaty Olejarczyk
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-09-2022 13:29:00
Placing offers : 23-09-2022 12:00:00
Offers opening : 23-09-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZO-24.2022 - zapytanie ofertowe Przeglad instalacji elektrycznej Parzymiechy, Pszczyna.pdf pdf 3241.99 2022-09-15 13:29:00 Proceeding
załącznik nr 1- formularz oferty.docx docx 33.28 2022-09-15 13:29:00 Proceeding
załącznik nr 2 - projekt umowy przeglad elektryczny.pdf pdf 279.33 2022-09-15 13:29:00 Proceeding
Pszczyna 3 maja gniazdka.pdf pdf 1484.78 2022-09-20 14:47:39 Public message

Announcements

2022-09-20 14:47 Agaty Olejarczyk W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym ilości gniazdek na nieruchomości w Pszczynie ul. 3 Maja 4a, w załączeniu przesyłamy zestawienie ilości gniazdek z protokołu przeglądu.

Pszczyna 3 maja gnia [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej Nieruchomość - Parzymiechy ul. Częstochowska 1 1 pc. - (0)
2 Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej Nieruchomość - Pszczyna ul. 3 Maja 4a 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 20% b) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD DATY PODPISANIA UMOWY – waga 20 %, (ocenie będzie podlegał termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy) Wykonawca może uzyskać: ― do 14 dni – 20 pkt ― do 21 dni – 10 pkt W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu przyjmuje się przyznanie 0 pkt. (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu - 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Wykonawca musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych). 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia” 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych w tej ustawie. Oferta zostanie odrzucona, gdy została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych w tej ustawie Proszę o potwierdzenie wpisując potwierdzam (0)
Unlock the form

The number of page views: 162