Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-48/2022 Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień – dostawa łóżek szpitalnych z akcesoriami

Deadlines:
Published : 15-09-2022 13:14:00
Placing offers : 28-09-2022 08:00:00
Offers opening : 28-09-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 48.2022.pdf pdf 1015.95 2022-09-15 13:14:00 Proceeding
Zał. 1 Formularz oferty 48.2022.doc doc 226 2022-09-15 13:14:00 Proceeding
Zał. 2 Zestawienie parametrów 48.2022.doc doc 137.5 2022-09-15 13:14:00 Proceeding
Zał. 3 Oświadczenie wykonawcy.wykonawcow z art 125 ust 1.docx docx 22.41 2022-09-15 13:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.09.2022_BZP 00349765_01.pdf pdf 123.14 2022-09-15 13:14:00 Proceeding
Zał. 4 Projektowane postanowienia umowy 48.2022..doc doc 261 2022-09-15 13:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dniu 21.09.2022_BZP 00358134_01.pdf pdf 36.58 2022-09-21 13:58:31 Public message
WSZ.EP.48.1386.2022-sig.pdf pdf 774.44 2022-09-21 13:58:31 Public message
WSZ.EP.48.1387.2022-sig.pdf pdf 779.54 2022-09-21 13:58:31 Public message
WSZ.EP.48.1388.2022-sig.pdf pdf 774.27 2022-09-21 13:58:31 Public message
WSZ.EP.48.1389.2022-sig.pdf pdf 776.8 2022-09-21 13:58:31 Public message
WSZ.EP.48.1390.2022-sig.pdf pdf 722.13 2022-09-21 13:58:31 Public message
Zał. 2 Zestawienie parametrów 48.2022 Zmodyfikowany.doc doc 140 2022-09-21 14:00:00 Public message
WSZ.EP.48.1430.2022-sig.pdf pdf 811.02 2022-09-28 08:40:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 48.2022.pdf pdf 673.9 2022-09-28 12:33:42 Public message
WSZ.EP.48.1475.2022-sig.pdf pdf 880.48 2022-10-07 10:48:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w dniu 21.10.2022_BZP 00404125_01.pdf pdf 65.18 2022-10-21 12:42:51 Public message

Announcements

2022-10-21 12:42 Żaneta Borowska Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 21.10.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-07 10:48 Żaneta Borowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo nr WSZ-EP-48/1475/2022 z dnia 07.10.2022 r.

WSZ.EP.48.1475.2022- [...].pdf

2022-09-28 12:33 Żaneta Borowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 28.09.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 08:40 Żaneta Borowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ-EP-48/1430/2022 z dnia 28.09.2022 r.

WSZ.EP.48.1430.2022- [...].pdf

2022-09-21 14:00 Żaneta Borowska Wersja ostateczna Załącznika Nr 2 do SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych

Zał. 2 Zestawienie p [...].doc

2022-09-21 13:58 Żaneta Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 21.09.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-48/1386/2022 z dnia 21.09.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-48/1387/2022 z dnia 21.09.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-48/1388/2022 z dnia 21.09.2022 roku
Wyjaśnienia do SWZ - pismo nr WSZ-EP-48/1389/2022 z dnia 21.09.2022 roku
Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-48/1390/2022 z dnia 21.09.2022 roku

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

WSZ.EP.48.1386.2022- [...].pdf

WSZ.EP.48.1387.2022- [...].pdf

WSZ.EP.48.1388.2022- [...].pdf

WSZ.EP.48.1389.2022- [...].pdf

WSZ.EP.48.1390.2022- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 584