Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOF/00009/2022 Sukcesywna dostawa artykułów utrzymania czystości

Deadlines:
Published : 16-09-2022 13:43:00
Placing offers : 27-09-2022 10:00:00
Offers opening : 27-09-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym
z regulaminem wewnętrznym organizacji dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego https://pit.lukasiewicz.gov.pl/

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z treścią Zaproszenia i Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

Oferta musi zawierać:

Wypełniony formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2, zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Wypełniony formularz cenowy zgodny z załącznikiem nr 3, zawierający ceny jednostkowe za poszczególne artykuły utrzymania czystości, będące podstawą rozliczeń za sukcesywne dostawy.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wykaz dostaw załącznik nr 4 wraz z referencjami.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia.

W przypadku pytań:

- merytorycznych lub proceduralnych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub na adres poczty elektronicznej komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 30.58 2022-09-16 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 5 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 34.53 2022-09-16 13:43:00 Proceeding
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 576.47 2022-09-16 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 3 Formularz cenowy.xlsx xlsx 14.89 2022-09-23 10:37:47 Subject of the order
Zał. nr 2 Formularz ofertowy.docx docx 36.67 2022-09-16 13:43:00 Criterion
Zał. nr 4 Wykaz dostaw.docx docx 20.62 2022-09-16 13:43:00 Criterion
unieważnienie.pdf pdf 20.46 2022-10-12 13:30:16 Public message

Announcements

2022-10-12 13:30 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
Agnieszka Kamper

unieważnienie.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena brutto Łączna cena brutto obliczona na podstawie załącznika nr 3

Zał. nr 3 Formularz [...].xlsx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7067 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

Zał. nr 2 Formularz [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykaz dostaw i referencje - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum dwie sukcesywne dostawy środków utrzymania czystości realizowane przez co najmniej 6 miesięcy każda, a wartość minimum jednej takiej dostawy była nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto). Attachment required

Zał. nr 4 Wykaz dost [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 368