Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.64.2022 „Budowa przedszkola w Łęgu” Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 12-09-2022 15:02:00
Placing offers : 27-09-2022 09:00:00
Offers opening : 27-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja Przedszkole Łąg CZII.zip zip 485.37 2022-09-12 15:02:00 Proceeding
Dokumentacja Przedszkole Łąg.zip zip 59777.47 2022-09-12 15:02:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 169.26 2022-09-12 15:02:00 Proceeding
WZ.271.64.2022 SWZ.doc doc 1083 2022-09-12 15:02:00 Proceeding
WZ.271.64.2022 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 11629.57 2022-09-12 15:02:00 Proceeding
WZ.271.64.2022 SWZ.pdf pdf 2580.08 2022-09-12 15:02:00 Proceeding
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 10.77 2022-09-13 15:10:03 Public message
WZ.271.64.2022 WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 57.84 2022-09-13 15:10:03 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 10.06 2022-09-21 15:03:25 Public message
WYJAŚNIENIE SWZ.pdf pdf 53.85 2022-09-21 15:03:25 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ 3.odt odt 18.48 2022-09-22 13:34:21 Public message
Wyjasnienie treści SWZ 3 .pdf pdf 299.21 2022-09-22 13:34:21 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA .docx docx 689.2 2022-09-27 13:53:56 Public message
WZ.271.64.2022 INOFRMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 104.45 2022-09-27 13:53:56 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT POPRAWIONA.pdf pdf 105.06 2022-09-28 17:53:59 Public message
POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA .docx docx 688.91 2022-09-28 17:53:59 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH .docx docx 687.5 2022-10-25 13:45:15 Public message
WZ.271.64.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTY DODATKOWE.pdf pdf 69.72 2022-10-25 13:45:15 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 109.87 2022-11-03 13:16:43 Public message
wybór.oferty platforma .docx docx 648.77 2022-11-03 13:16:43 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.pdf pdf 71.3 2022-11-21 15:13:42 Public message

Announcements

2022-11-21 15:13 Arleta Matusik Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-11-03 13:16 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

wybór.oferty platfor [...].docx

2022-10-25 13:45 Arleta Matusik Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

WZ.271.64.2022 INFOR [...].pdf

2022-09-28 17:53 Arleta Matusik
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 28.09.2022

Uwaga: zamawiajacy ponownie zamieszcza informację z otwracia ofert.
Zmianie uległa poz nr 4. ( omyłka pisarska)

INFORMACJA Z OTWARC [...].pdf

POPRAWIONA INFORMACJ [...].docx

2022-09-27 13:53 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

WZ.271.64.2022 INOFR [...].pdf

2022-09-27 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 800 000,00 zł
2022-09-22 13:34 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

Wyjasnienie treści S [...].pdf

2022-09-21 15:03 Arleta Matusik
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

WYJAŚNIENIE SWZ.pdf

2022-09-13 15:10 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

WZ.271.64.2022 WYJAŚ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1386