Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DSD/09/2022 r. Sukcesywny zakup oraz dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 Mg

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 12-09-2022 11:44:00
Placing offers : 20-09-2022 10:00:00
Offers opening : 20-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Sól drogowa ogłoszenie.pdf pdf 97.15 2022-09-12 11:44:00 Proceeding
Sól drogowa - wzór umowy.pdf pdf 311.01 2022-09-12 11:44:00 Proceeding
SWZ sól drogowa.pdf pdf 1295.51 2022-09-12 11:44:00 Proceeding
Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc doc 61 2022-09-12 11:44:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 19.94 2022-09-12 11:44:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 16.66 2022-09-12 11:44:00 Proceeding

Announcements

2022-09-20 10:00 Buyer message 950.790,00 zł.
2022-09-16 15:15 Szymon Łakota Tychy dnia, 16.09.2022 r.


WYKONAWCY

Dotyczy: Sukcesywny zakup oraz dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 Mg.
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami do przedmiotowego postępowania wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza parametry soli drogowej DR 0N:
- części nierozpuszczalne w wodzie – max. 8%,
- NaCl – 90% min
- H2O – 3,0% max
- antyzbrylacz K4Fe(CN)6 -min 20 mg/kg
- ziarna powyżej 1 mm – 2 % max
- ziarna poniżej 1 mm – 98% min
- barwa biała lub biało-szara
Skład chemiczny soli drogowej DR 0N zgodny z normą PN-86/C-84081.02 i wg ZN-KSK-1:2000

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza soli o powyższych parametrach.


Z poważaniem

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 213