Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO/IntILO/2022/32 Wentylatory łazienkowe

Marcin Polak
Miasto Ostrołęka Department: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
Deadlines:
Published : 19-09-2022 10:50:00
Placing offers : 22-09-2022 11:00:00
Offers opening : 22-09-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert na Wentylatory łazienkowe poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający złoży zamówienie w dniu: 22.09.2022.

2. Termin realizacji zamówienia: do 28.09.2022.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu/przesyłki: po stronie Wykonawcy.

4. Płatność: przelew z odroczonym terminem płatności (14 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą pod wskazany przez Zamawiającego adres).

5. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych z opisem zamieszczonym na stronie postępowania na platformie zakupowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje, że produkty są nowe, wolne od wad i fabrycznie zapakowane.


Dane do faktury:


Nabywca:

Miasto Ostrołęka

Plac Generała Józefa Bema 1

07-400 Ostrołęka

NIP: 758 214 20 02


Odbiorca:

I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema

ul. R. Traugutta 1

07-410 Ostrołęka


Adres dostawy:

Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema

ul. R. Traugutta 1

07-410 Ostrołęka


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" lub pod nr tel. 660 705 355;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-09-22 12:28 Marcin Polak Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta Wykonawcy:
DAT Wentylatory Krzysztof Kubaiński, 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 11/13 lok. 227.
Cena oferty: 377,61 zł brutto.
Jest to oferta najkorzystniejsza w kryterium ceny oraz spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki formalne.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wentylator Ø125 Dopuszczalne modele: Ventika Subtil D125S, Ventika Simple D125S, Vents 125S oraz inne o Ø125, ale o wydajności nie mniejszej niż 180m3/h i mocy 15-19W; tylko kolor biały; 230V; wersje standardowe bez funkcji typu higrostat czy wyłącznik czasowy; 2 pc. - (0)
2 Wentylator Ø200 Dospel Styl 200S lub inne o Ø200, ale o wydajności nie mniejszej niż 380m3/h i mocy 30-40W; tylko kolor biały; 230V; wersje standardowe bez funkcji typu higrostat czy wyłącznik czasowy; 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Termin realizacji - Do 28.09.2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu/przesyłki - po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 167