Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.63.2022 Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Czersk z podziałem na dwie części

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 08-09-2022 12:23:00
Placing offers : 23-09-2022 09:00:00
Offers opening : 23-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
cz. 1- dokumentacja-Będźmierowice.zip zip 89603.44 2022-09-08 12:23:00 Proceeding
cz. 2- dokumentacja-Czersk, Pogórna, Złotowo, Wyb. pod Łąg.zip zip 39549.08 2022-09-08 12:23:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 157.41 2022-09-08 12:23:00 Proceeding
SWZ.docx docx 587.6 2022-09-08 12:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2431.36 2022-09-08 12:23:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 6208.73 2022-09-08 12:23:00 Proceeding
informacja.docx docx 623.58 2022-09-26 08:14:28 Public message
informacja.pdf pdf 70.87 2022-09-26 08:14:28 Public message
unieważnienie-cz.1.docx docx 621.97 2022-09-27 08:47:50 Public message
unieważnienie-cz.1.pdf pdf 55.6 2022-09-27 08:47:50 Public message
wybór.oferty cz. 2 —platforma.docx docx 578.43 2022-10-04 09:45:23 Public message
wybór_oferty-cz.2-platforma.pdf pdf 67.65 2022-10-04 09:45:23 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 86.45 2022-10-24 07:54:17 Public message

Announcements

2022-10-24 07:54 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-10-04 09:45 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze oferty na wykonanie części 2.Budowa sieci wodociągowej Złotowo Wyb. pod Łąg - Czersk, ul. Podgórna.

wybór.oferty cz. 2 — [...].docx

wybór_oferty-cz.2-pl [...].pdf

2022-09-27 08:47 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o unieważnieniu części 1: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach.

unieważnienie-cz.1.d [...].docx

unieważnienie-cz.1.p [...].pdf

2022-09-26 08:14 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-09-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
CZĘŚĆ 1: Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach - 50.000,00 zł brutto
CZĘŚĆ 2: Budowa sieci wodociągowej Złotowo Wyb. pod Łąg - Czersk, ul. Podgórna - 330.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599