Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DB.261.7.2022 „Remont nawierzchni - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Gminy Margonin”

Daniel Baszyński
Powiat Chodzieski Department: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży
Deadlines:
Published : 08-09-2022 12:19:00
Placing offers : 23-09-2022 10:00:00
Offers opening : 23-09-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.84 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
swz.docx docx 80.19 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 20.24 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 23.7 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 18.6 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 17.96 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 6 umowa - projekt.docx docx 41.03 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
załącznik nr 7 wykaz robót.docx docx 19.48 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 9 oświadczenie wykonawca - wyklucznie art 7 ust 1 ustawy.docx docx 29.56 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 10 oświadczenie podmiot - wyklucznie art 7 ust 1 ustawy.docx docx 25.57 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 11 przedmiar robót.xlsx xlsx 12.73 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 12 SST DR-05.03.17.docx docx 31.44 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 formularz ofertowy.docx docx 29.48 2022-09-08 12:19:00 Proceeding
załącznik nr 8 wykaz sprzętu.docx docx 19.43 2022-09-08 12:50:37 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 217.16 2022-09-23 13:32:48 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 244.27 2022-10-12 12:11:12 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.19 2022-10-22 10:48:39 Public message

Announcements

2022-10-22 10:48 Daniel Baszyński Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-12 12:11 Daniel Baszyński zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-23 13:32 Daniel Baszyński informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-23 10:00 Buyer message Zamawiający zamierz przeznaczyć na realizację zadania kwotę: 250.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 590