Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TIR/28/RB/PN/2022 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże 62-62c w Rudzie Śląskiej (RPO WSL 2014-2020)

Deadlines:
Published : 08-09-2022 12:19:00
Placing offers : 23-09-2022 09:00:00
Offers opening : 23-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ OZ ul. Szczęść Boże TP2.pdf pdf 462.43 2022-09-08 12:19:04 Proceeding
SWZ skan.pdf pdf 15050.44 2022-09-08 12:19:04 Proceeding
Załączniki do edycji.zip zip 292.54 2022-09-08 12:19:04 Proceeding
Załączniki PDF.zip zip 1486.96 2022-09-08 12:19:04 Proceeding
Załączniki skan.pdf pdf 13170.71 2022-09-08 12:19:04 Proceeding
Załączniki techniczne 4, 4a, 4b.zip zip 67467.08 2022-09-08 12:19:05 Proceeding
08da9180-0c42-66b4-2bbe-a10011dfcf4a.pdf pdf 160.04 2022-09-08 12:19:07 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 219.88 2022-09-19 08:08:32 Public message
informacja z otwarcia ofert 23.09.2022.pdf pdf 145.38 2022-09-23 12:15:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 567.43 2022-09-23 12:15:40 Public message

Announcements

2022-09-23 12:15 Joanna Szykowska Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje informacje o złożonych ofertach i ich cenach w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-19 08:08 Joanna Szykowska Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto). Szczegóły w załączeniu.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310