Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.79.2022 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NA TERENIE MIASTA ZAKOPANE

Deadlines:
Published : 07-09-2022 13:14:00
Placing offers : 07-10-2022 11:00:00
Offers opening : 07-10-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. U. U E.pdf pdf 133.83 2022-09-07 13:14:00 Proceeding
SWZ - gospodarka odpadami (79).pdf pdf 915.61 2022-09-07 13:14:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ w wersji edytowalnej (79).docx docx 48.96 2022-09-07 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - szczegółowy opis zamówienia.pdf pdf 481.83 2022-09-07 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - wykaz nieruchomości.zip zip 2159.67 2022-09-07 13:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 595.43 2022-09-07 13:14:00 Proceeding
Pytania do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego (79).pdf pdf 923.43 2022-09-30 15:50:11 Public message
Załacznik nr 5 do SWZ - wzór umowy po modyfikacji.pdf pdf 607.5 2022-09-30 15:50:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U. UE (79).pdf pdf 65.63 2022-10-05 10:56:48 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę (79).pdf pdf 511.45 2022-11-28 16:02:56 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (79).pdf pdf 113.97 2023-02-13 15:47:27 Public message

Announcements

2023-02-13 15:47 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-28 16:02 Dominika Majerczyk Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-07 11:35 Ewa Stasik Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Konsorcjum Firm w składzie:
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
na kwotę: 20 312 046,00 zł brutto.
2022-10-07 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 18 920 154,39 PLN brutto
2022-10-05 10:56 Agnieszka Pancherz Szanowni Państwo, Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz. U. UE

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-30 15:50 Ewa Stasik Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje pytania Wykonawców do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.
UWAGA !
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2022 r. o godz.: 11:00.

Pytania do treści SW [...].pdf

Załacznik nr 5 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 782