Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DEE/DI/09/2022 Dostawa energii elektrycznej dla Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w grupie taryfowej B21 wraz z odbiorem części wyprodukowanej energii elektrycznej i bilansowaniem wytworzonej energii elektrycznej

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 06-09-2022 14:08:00
Placing offers : 14-09-2022 10:00:00
Offers opening : 14-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.pdf pdf 1568.14 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 _formularz ofertowy.pdf pdf 90.98 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 41.69 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
4. Załacznik nr 3_ oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 43.55 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4_Wykaz dostaw.pdf pdf 38.86 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5_oświadczenie o nie podleganiu wyluczeniu.pdf pdf 84.93 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
7. Załacznik nr 6_Projektowane postanowienia umowy_zakup energii.pdf pdf 561.17 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
8. Załącznik nr 7_Projektowane postanowienia umowy_odsprzedaż energii.pdf pdf 291.14 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
9. BZP_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.19 2022-09-06 14:08:00 Proceeding
Projektowane_Postanowienia_Umowy_załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 471.12 2022-09-07 13:02:11 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 56.27 2022-09-14 11:48:45 Public message

Announcements

2022-09-14 11:48 Daria Palej W załączeniu komunikat Wykonawcy dot. unieważnienia postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-09-14 10:05 Daria Palej Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacją zadania 950 000 zł net + podatek VAT.
2022-09-07 13:02 Daria Palej Zamawiający uszczegółowił zapisy Projektowanych Postanowień Umowy w załączniku nr 6 do SWZ w paragrafie 5 pkt. 1.

Projektowane_Postano [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 374