Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 19/2022 Świadczenie usług serwisu informatycznego, wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania

Deadlines:
Published : 02-09-2022 14:55:00
Placing offers : 15-09-2022 10:00:00
Offers opening : 15-09-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
na stronę - załączniki 19_2022.rar rar 3627.56 2022-09-02 14:55:00 Proceeding
SWZ-Serwis oprogramowania.pdf pdf 878.59 2022-09-02 14:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 178.67 2022-09-02 14:55:00 Proceeding
odp.pdf pdf 419.43 2022-09-13 14:44:37 Public message
Zal1- formularz ofertowy - modyfikacja 13.09.2022.doc doc 91.5 2022-09-13 14:44:37 Public message
Zal6c_Projektowane post. umowy-HIS - modyfikacja 13.09.2022.pdf pdf 1146.94 2022-09-13 14:44:37 Public message
Zal7_Projekt umowy powierzenia danych - modyfikacja 13.09.2022.pdf pdf 412.68 2022-09-13 14:44:37 Public message
Art. 222_5.pdf pdf 301.63 2022-09-15 13:32:35 Public message
Wynik strona-Serwis oprogramowania.pdf pdf 315.57 2022-10-05 14:47:58 Public message

Announcements

2022-10-05 14:47 Magdalena Grzelak Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Wynik strona-Serwis [...].pdf

2022-09-15 13:32 Magdalena Grzelak Informacja z Art.222 z dn. 15.09.2022 r.

Art. 222_5.pdf

2022-09-15 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie nr 1 - 55 596,00 zł gross
Zadanie nr 2 - 37 200,00 zł gross
Zadanie nr 3 - 147 600,00 zł gross

Razem: 240 396,00 zł brutto
2022-09-13 14:44 Magdalena Grzelak Odpowiedzi na pytania z dnia 13.09.2022 r.

odp.pdf

Zal1- formularz ofer [...].doc

Zal6c_Projektowane p [...].pdf

Zal7_Projekt umowy p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 459