Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa i montaż taśm gumowych / 2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 02-09-2022 10:07:00
Placing offers : 05-10-2022 12:00:00
Offers opening : 05-10-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 81.9 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
espd-request.xml xml 246.49 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.89 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 338.6 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 22.06 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa ramowa wraz z załącznikami.7z 7z 705.09 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.68 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.68 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 26.34 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.24 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.56 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ-Wykaz dostaw.docx docx 21.23 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie art. 7 ust. 1.docx docx 17.85 2022-09-02 10:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania -platforma.pdf pdf 65.12 2022-09-28 14:38:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 56.83 2022-10-05 13:26:23 Public message
Informacja o wyniku postepowania - platforma.pdf pdf 39.7 2022-11-21 12:27:58 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 109.9 2022-12-21 14:52:09 Public message

Announcements

2022-12-21 14:52 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-11-21 12:27 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-10-05 13:26 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-05 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 000 000,00 zł net / 4 920 000,00 zł brutto.
2022-09-28 14:38 Gabriela Watała Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1260